Wednesday, March 28, 2012

Chân lý thắng cường quyền

http://vn.360plus.yahoo.com/ls.thugiang/article?mid=376&fid=-1
Chân lý thắng cường quyền, thắng quan liêu.
Báo Tuổi trẻ hôm nay 12/02/2012 có bài viết Ai thắng trong vụ ông Vươn? và cho rằng không ai thắng ai. Tôi cho rằng nói như thế là chưa thuyết phục. Phải nói chân lý, chính nghĩa thắng cường quyền, bất công thực thi sai pháp luật. Những nông dân nuôi trồng thủy sản giờ đây giành lại được đất từ tay nhóm lợi ích cường quyền, nếu không sẽ mất trắng. Thế là thắng chứ. Thắng lợi còn ở chỗ Đảng và nhà nước xem lại chính sách đất đai, xem lại cơ chế vận hành: Bao nhiêu oan ức của người dân ở đây khiếu kiện kéo dài nhiều năm ( dân đội đơn, báo chí lên tiếng ), các Bộ ngành ở Trung ương sao không xem xét để phát hiện địa phương làm sai pháp luật ? Bao nhiêu năm Tiên Lãng, Hải Phòng tổng kết báo cáo công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo... Rồi tổng kết công tác quản lý đất đại đều cho là tốt cả !!! vỗ tay !!! ... Đây có thế trận không ? Theo ông Đỗ Hữu Ca Giám đốc Công an Hải Phòng : đây là cuộc diễn tập, phối hợp đẹp các lực lượng tác chiến, có cả chó nghiệp vụ ... http://doanvanvuon.wordpress.com/2012/02/10/ong-le-hi%e1%ba%bfu-d%e1%ba%b1ng-noi-ch%c6%b0a-dung/#comments Rõ ràng ở đây có thế trận một bên là một nhóm lợi ích cường quyền ở Tiên Lãng ( cả công an, các phòng ban huyện, UBND xã Vinh Quang ) với sự giúp sức của lãnh đạo Thành phố Hải Phòng, cả Giám đốc Công An TP, Phó Chủ tịch TP Đỗ Trung Thoại, rồi Mặt trận,Tòa án, quân đội ... huyện rồi Tòa án TP.... cũng tham gia: một hệ thống quyền lực rất hùng hậu ... với một bên là một số hộ nông dân chân chất làm ăn đi đầu là gia đình ông Vươn. Giờ đây anh em ông Vươn vướng vào vòng lao lý là điều đáng tiếc, đáng buồn. Nhưng có cuộc đấu tranh giành thắng lợi nào mà không phải hy sinh, nhất là đấu tranh giành đất ? Có lẽ giờ đây các lãnh đạo có tâm ở các Bộ ngành Trung ương cảnh giác hơn với các báo cáo cấp dưới ( để bớt quan liêu ), phải để tâm đến tiếng kêu của dân, của báo chí. Những người lính, công an viên khi được lệnh cầm súng thi hành nhiệm vụ sẽ xem lại nhiệm vụ đó có đúng không ? chống lại ai ? Chắc chắn sẽ không mù quáng đi chống dân lành để chết mà không biết chết vì cái gì ? Qua kết luận của Thủ tưởng đã lấy lại lòng tin của nhân dân trong cả nước. Theo tôi những điều đó là thắng lợi chứ.
NGUYỄN THU GIANG
Ls.thugiang@yahoo.com.vn

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home