Saturday, March 28, 2009

Sửa luật...

Đọc bài : Sửa luật để gở rối khiếu nại, tố cáo Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) | Bình chọn: 6 điểm 5 điểm 4 điểm 3 điểm 2 điểm 1 điểm
Đọc bài : Sửa luật để gỡ rối khiếu ại, tố cáo.Hôm nay báo Pháp luật TPHCM có đăng ý kiến của UBTVQH: Sửa luật để gỡ rối khiếu nại tố cáo. Qua đó tôi thấy cơ quan lập pháp đã nhận thấy nhiều vấn đề quan trọng. Tôi xin bổ sung thêm các vấn đề sau :-Một là: Nhiều trường hợp cơ quan giải quyết khiếu nại lần đầu không đúng luật định về thời gian hoặc hình thức văn bản. người dân gởi đơn khiếu nại lên cấp trên. Cấp trên không nhận hoặc nhận rồi làm phiếu chuyển và như “ năn nỉ “ cấp dưới “làm ơn” giải quyết. Nều cấp trên mạnh tay xác minh, ra quyết định giải quyết khiếu nại cho dân và xử lý nghiêm cấp dưới nếu cấp dưới ra quyết định hành chính sai. Tôi chưa thấy trường hợp nào cấp trên xử lý cấp dưới chậm giải quyết khiếu nại hoặc ra quyết định hành chính sai. Vì vậy oan ức của người tiếp tục đầy thêm.-Hai là: Giải quyết khiếu nại lần sau:+ Y quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, mặc dù oai sai của dân rất rõ. Hiện tượng : huyện bênh huyện, phủ bênh phủ. Dân như bị dồn nén, bị chới với giữa dòng nước dông bão. “ có ai đó mách nước, giúp đỡ “ họ liền bám díu. Người mách nước, giúp đỡ có người tốt, nhưng cũng không lọai trừ kẻ xấu lợi dụng để làm chuyện khác. Điển hình như vụ án Đồ Sơn. Bọn tiêu cực dùng cả bộ máy hệ thống chính trị để diệt người đấu tranh như ông Đinh Đình Phú. Vì thế người dân tìm cách để gặp trung ương, tìm bao công.+ Chấp nhận khiếu nại, giải quyết quyền lợi cho người dân. Những trường hợp này ít khí thấy xử lý cấp dưới ra quyết định hành chính sai và buộc bồi thường thiệt hại cho người dân. Số chuyên viên xấu, hư hỏng tham mưu đề xuất oan sai cho dân để người dân chạy chọt lo lót để cho quyền lợi. Không biết lãnh đạo ký các quyết định hành chính này có được chia chác gì không mà không thấy xử lý số chuyên viên hư hỏng này ? Từ đó đề xuất oan sai cho dân thì được lợi cho mình, còn đề xuất đúng thì không được lợi bằng. Từ đó oan sai ngày một phát triển …+ Nhiều trường giải quyết lần sau cũng không đúng thời gian luật định. Cơ quan Nhà nước chấp hành không nghiêm pháp luật thì rất khó quản lý xã hội.-Ba là : Thiếu dân chủ, công khai minh bạch trong quy họach , kế họach dự án, chính sách bồi thường, tái định cư…>
LS.Nguễn Thu Giang, [email] >> 10:45 PM

1 Comments:

At August 19, 2013 at 2:23 AM , Blogger Thu Giang nguyen said...

Cảm ơn anh

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home