Saturday, March 28, 2009

Danh mục

Danh mục các nước được miễn hợp pháp hóa lãnh sự Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Bình chọn: 6 điểm 5 điểm 4 điểm 3 điểm 2 điểm 1 điểm
Khỏan 1, Điều 6, chương I của Nghị định 68/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngòai, do Chính phủ ban hành ngày 10/7/2002 có nêu rõ: " Giấy tờ do Cơ quan đại diện Ngọai giao, cơ quan Lãnh sự nước ngòai tại Việt Nam cấp cho công dân đó để sử dụng cho việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi tại Việt Nam đưcợc miễn hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại".
Danh mục các nước đưcợ miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định nêu trên bao gồm:
1.Cộng hòa A-Rập Ai- Cập
2.Vương quốc Bỉ
3.Canada
4.Vương quốc Campuchia
5.Cộng hòa Liên bang Đức
6.Cộng hòa Hiồ giáo Iran
7.Nam Phi
8.Nhtậ Bản
9.Cộng hòa Pháp
10.Vương quốc Thụy Điển
11.Liên bang Thụy sĩ
Như vậy người nhà của bạn khỏi phải hợp pháp hóa lãnh sự công hàm độc thân. Thân mến chào bạn>
LS.Nguễn Thu Giang, [email] >> 11:22 PM

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home