Saturday, March 28, 2009

Ý kiến

Ý kiến về việc tăng giá nước

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay, nhiều người mất việc làm, kinh doanh ế ẩm, nhà nước phải có chính sách kích cầu, giãn thuế… người dân bị giảm thu nhập, phải thắt lưng buộc bụng… mà đặt vấn đề tăng giá nước là không hợp thời chút nào. Do đó, theo tôi nếu chưa thật bức bách thì không nên tăng giá nước lúc này.
Về chia các mức tiêu thụ, theo tôi tính theo đầu người như đang tính là phù hợp và công bằng, không xảy ra tình trạng tách hộ phức tạp thêm ra. Do đó hai phương án định mức theo hộ như đề xuất của Sawaco, là không phù hợp, dù có định mức 10 hay 16 mét khối/ hộ cũng sẽ phát sinh việc tách hộ để được hưởng lợi.
Về giá, Sawaco nên công khai đưa ra giá thành sản xuất tại nhà máy cho mỗi mét khối nước ( tức là gồm giá thành cho một mét khối thất thoát ) là bao nhiêu mới có thể góp ý chính xác được. Đọc báo thấy nêu : nước thô tăng 3 lần ( cụ thể là bao nhiêu ? ), còn các vật tư khác tăng cao nhất là 10%... Như vậy chỉ có thể tăng từ 12 đến 15% so với giá nước hiện hành. Nếu tăng 12% thì có các mức giá tương ứng là: 3024 đ ( giá cũ 2700 đ ); 6048 đ ( 5400 đ ); 9600 đ ( 8000 đ ); 7200 đ ( 6000 đ ); 5490 đ (4500 đ ); 9600 đ ( 8000 đ ). Với mức tăng này có thể nằm trong mức chịu đựng của người dân.
Ngoài ra về mặt kỹ thuật, hai phương án đề nghị đều không có giá của 10 mét khối/hộ ( chỉ có trên và dưới 10 mét khối/hộ ), khi lỡ tiêu thụ đúng 10 mét khối/hộ thì sẽ không có giá để áp vào.
Tôi xin có vài góp ý như trên.
Trân trọng kính chào.
Ngày 15/03/2009, Người góp ý: Nguyễn Thu Giang
Địa chỉ : 5 Lã Xuân Oai, P.Tăng Nhơn Phú A, Q9,TPHCM
Điện thoại: 22140069; email: ls.thugiang@yahoo.com.vn

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home