Saturday, March 28, 2009

Có phải dịch không

Có phải dịch không ? Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Bình chọn: 6 điểm 5 điểm 4 điểm 3 điểm 2 điểm 1 điểm


Vừa qua có nhiều người phát biểu và một số báo cũng đưa tin nạn nghiện ma túy hiện nay ở nước ta đã thành "đại dịch". Theo tôi dùng từ "dịch" hoặc "đại dịch" đều không đúng, vì nó vẫn trong tầm kiểm soát của con người, do con người , chứ không phải như bệnh dịch tả, cúm gia cầm. thủy đậu, hạch chuột , cảm cúm ... người mắc bệnh bị động. Còn nghiện ma túy con nghiện hoàn toàn chủ động, có bà mẹ còn mua thuốc cho con hút nũa mà ...
Tôi muốn biết quan điểm của bạn về vấn đề này.

>
LS.Nguễn Thu Giang, [email] >> 01:02 PM

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home