Saturday, March 28, 2009

Cúng bánh giả

Cúng bánh giả, bánh mốc là không nên về mặt đạo đức, truyền thống lịch sử

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) | Bình chọn: 6 điểm 5 điểm 4 điểm 3 điểm 2 điểm 1 điểm


Trong bất kỳ trường hợp nào khi đem lễ vật tiến tổ tiên. Trước hết phải từ tấm lòng thành của lớp con cháu. Mà lòng thành thì không được làm giả, không được đem đồ thối đi cúng tổ tiên. Ngoài việc bản thân người làm ra vật cúng cũng thấy thảnh thản, vì mình làm được một việc tốt, việc hiếu nghĩa mà còn giáo dục con cháu sau này. Làm bánh dầy, bánh chưng là nhắc nhỡ con cháu tổ tiên ta hàng năm trước làm ra chiếc bánh như vậy, nên một sự cách điệu, phá cách nào đều không đúng về mặt lịch sử. Việc làm bánh dầy độn xốp, mốt, bột chua, bánh chưng mốc đều không đúng về mặt giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống lịch sử. Công ty Văn hóa Đầm Sen chỉ nghĩ đến việc nổi danh nổi tiếng một cách hình thức. Đành rằng Công ty kinh doanh rất cần điều đó, nhưng đứng quá lạm dụng ở chốn trang nghiêm, thiêng liêng. Người viết Nguyễn Thu Giang.

>

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home